Dagens tal

Når skoledagen begynder, møder eleverne omkring fællesbordet.

Under almindelig protokolføring bliver eleverne bedt om deres "dagens tal", hvilket er et tal på en skala fra 0-10.

0 er en virkelig dårlig dag, med dårligt humør, eller man er ked af det eller frustreret.

10 er en super dag med god energi, godt humør og gå på mod.

Eleverne skal kort fortælle/begrunde, hvorfor de er det tal de er. Tallet føres ind i fraværsprotokollen.

Formålet er at eleverne:

 • øver sig i at italesætte følelser og tanker
 • øver sig i at måle følelser på en skala
 • lærer at være aktivt lyttende
 • lærer at være reflekterende over andres og egne udsagn
 • lærer at måle på egen sindsstemning
 • opdager at de godt selv kan påvirke deres "tal" henover dagen
 • opdager at de i samspil med andre kan påvirke deres "tal"
 • føler sig hørt, set og "mødt"
 • lærer at respektere andres taletid
 • får forståelse for de andre elevers situation
 • får hjælp til at forstå hvordan andre har det, hvis de ikke er så gode til at aflæse det
 • lærer at det er legalt at give udtryk for alle følelser
 • får "lettet trykket" hvis de er bekymrede, frustrerede el.lign.
 • lærer at vente på tur

Endvidere får personalet:

 • et ret præcist hint om hvordan barnet har det, og hvorfor
 • oplæg til samtale med barnet om noget det er optaget af
 • en fornemmelse af hvor påvirkeligt barnet er
 • barnets oplevelse af egen situation i hjemmet, skolen, el. andet.
 • barnets vurdering af egen trivsel over tid. (i protokollen)