HOT

Hukommelse- og Opmærksomhedstræning

HOT-programmet bygger på at træne opmærksomhed, hukommelse og de eksekutive funktioner. Programmet kan anvendes på børn og unge mellem 8-16 år med opmærksomheds og/eller koncentrationsvanskeligheder. Der er to versioner af træningsprogrammet og derudover stor mulighed for tilpasning til det enkelte barn.

Formålet med HOT-forløbet er med udgangspunkt i det enkelte barn at træne funktionsmåder, og arbejdsmetoder med henblik på at afhjælpe eller begrænse barnets vanskeligheder indenfor HOT- forløbets rammer. Målet er:

  • At skabe indsigt i barnets styrker og svagheder
  • Et kognitivt udbytte af træningen
  • At udvikle kompensationsstrategier

Forløbet varer en lektion dagligt i 20 uger. En lektion kan vare fra 20 minutter – 30 minutter, afhængig af det enkelte barn. Da det ikke er muligt at have 20 sammenhængene uger (ferier, fravær og andre aktiviteter), skal det påregnes, at forløbet spreder så over længere tid.

Forløbet ser således ud:

  • Opstartsmøde med forældre og relevant personale
  • Uge 1-4: Træning af vedvarende opmærksomhed
  • Uge 5-8: Træning af fokuseret opmærksomhed
  • Uge 9-12: Træning af delt opmærksomhed
  • Uge 13-18: Træning af hukommelsesstrategier
  • Uge 19-20: Gentagelse
  • Afslutningsmøde med forældre og relevant personale

Der vil være evalueringsskemaer, der skal udfyldes af personalet og forældrene