KAT

Kognitiv Adfærds Terapi

Vi ser alle verden igennem bestemte "farvede briller", hvorigennem vi hele tiden tolker dét vi oplever.

Brillerne farves af:

  • Skemata er kerneantagelser - det vil sige faste overbevisninger om, hvordan verden er indrettet. Skemata er ubevidste.
  • Leveregler er de regler man følger. Man har, oftest ubevidst, erfaret, at levereglerne hjælper én med at passe ind i verden, eller opnå noget bestemt. Leveregler kan være vældig nyttige i nogle sammenhænge, men også meget uhensigtsmæssige i andre.
  • Automatiske tanker er de tanker der uvilkårligt farer gennem hovedet på os, i forskellige situationer. Negative automatiske tanker bliver "farvet" af skemata.

I Kognitiv Adfærds Terapi samarbejder barn og behandler om, at identificere uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, og barnet lærer redskaber til at ændre disse.

Der arbejdes med den ufravigelige sammenhæng imellem

  • Tanker
  • Følelser
  • Krop
  • Adfærd

Barnet går, i samarbejde med behandleren, undersøgende og nysgerrigt på opdagelse i egne tanker omkring sig selv, andre og verden.

Vi undersøger, og fører beviser for og imod, om tankerne og antagelserne er hensigtsmæssige eller ej, og hvilken sammenhæng der mon kan være, imellem automatiske tanker, leveregler og skemata, og hvilke følelser, kropslige reaktioner og adfærd der udløses.

Barnet udforsker, sammen med behandleren, nye måder at tænke på, og ny adfærd bliver øvet, både i samtaler og i rollespil med behandleren, men også i "den virkelige verden", hvorpå der dannes nye erfaringer, som er med til at justere skemata, leveregler og automatiske tanker