Mindfulness

Som et led i en forbedret livskvalitet med indre ro og balance, er det væsentligt at være åben, opmærksom og til stede i nuet

Mindfulness er en opmærksomhedstræning, der styrker denne form for bevidsthed. Opmærksomheden på de fysiske fornemmelser og evnen til at være til stede fra øjeblik til øjeblik styrkes gennem yogaøvelser, meditation og kognitive strategier.

I mindfulness træner man evnen til at være ikke-dømmende overfor sig selv samt tilstede i nuet. Tanker om fremtiden og fortiden registreres og "passerer forbi" i bevidstheden. Nærvær og dét at give slip på kontrol trænes. Herved lindres stress, angst, tristhed og/eller anspændthed.

Hvorfor Mindfulness?

Mindfulness kan bruges alene eller som supplement til de øvrige kognitive metoder. Forskning viser, at Mindfulness har en forebyggende og endda helbredende effekt over for fx stress, depression, kroniske smerter og angst.

Ved at lære at være til stede i nuet og træne opmærksomhed, kan ruminering (grublerier), tilbagevendende stress og depression effektivt afhjælpes og forebygges. Koncentrationsevnen trænes og styrkes. Mindfulness har i flere videnskabelige forsøg, vist sig særdeles effektiv til forebyggelse af svær depression og tristhed.

Klostermarken Skole tilbyder følgende forløb

Et grundkursus med aktiv deltagelse, og et fundament for videre træning i udøvelsen af mindfulness. Forløbet strækker sig over 8 uger. Det består af formelle meditationsøvelser såvel som uformelle øvelser, dialog og hjemmeopgaver. Forløbet tilbydes både som forløb for børnegrupper, samt for børn og forældre/plejeforældre og øvrige ressourcepersoner i barnets liv.

Forløbet er bygget op over psykiateren Jon Kabat Zinns program "Mindfulness baseret stressreduktion", samt programmet "Mindfulness baseret kognitiv-terapi" af de tre kognitive psykologer Williams, Teasdale og Segal.