Kontoret

Administrationsbygningen

I administrationsbygningen kan du finde vores skoleleder Jens, konst. stedfortræder Pia samt sekrætær Maryanne.

Du kan desuden finde vores skolefaglige afdelingsleder Tina, behandlingskoordinatorerne Janni og Christian, motorikkonsulent Louise samt skolekonsulent Kirsten.

Ved sygemelding af elever ringes der til skolen mellem kl. 7.30 og 8.00 på:

  • Tlf. 58 57 35 60.

Sygemeldinger på dagen kan ligeledes gives via SMS til klassernes egne telefoner:

  • A-klassen; 61 14 43 91
  • B-klassen; 23 65 45 63
  • C-klassen; 23 65 46 23
  • D-klassen; 24 52 36 93 
  • E-klassen; 24 52 35 76
  • F-klassen; 23 65 45 52