Ordensregler

Regler

 • Rygning ikke tilladt på matriklen
 • Tyveri accepteres ikke.
 • Enhver form for rusmidler er ikke tilladt, og det er ikke tilladt at møde påvirket på skolen. Ved mistanke kontakter skolen elevens forældre/plejeforældre.
 • Trusler og vold tolereres ikke.
 • Mobning af enhver slags herunder it mobning tolereres ikke.
 • Elever, forældre og personale skal være bekendt med reglerne for mobning og skolens antimobbestrategi.
 • Elever, forældre og personale har pligt til at gøre sig bekendt med skolens ordensregler ved indskrivning eller ansættelse.
 • Adfærd udenfor skolen som har direkte indflydelse på god orden på skolen, kan medføre lignende sanktioner, som hvis adfærden var hændt på skolen.
 • Hærværk tolereres ikke. Der bliver sendt en regning hjem til udøveren for skadet materiel.
 • Det tilstræbes, at der på Klostermarken skole er en ordentlig tone, og at kontaktformen skal være passende og ikke til skade for personale eller elever.
 • Genstande som forstyrrer undervisningen eller anden aktivitet kan medføre at genstande tilbageholdes.

Sanktioner

Kun skolens leder eller dennes stedfortræder kan sanktionere elever, der ikke overholder skolens ordensregler. Ved særligt grove tilfælde kan elever politianmeldes, bortvises eller hjemsendes umiddelbart efter forældrene er orienteret - elever kan hjemsendes i op til en uge. Sanktioner kan i øvrigt bestå af påtale, advarsler, hjemsendelse eller bortvisning. Skolens leder eller dennes stedfortræder vurderer i det enkelte tilfælde, hvad der er en passende sanktion ud fra en helhedsvurdering af episodens karakter og elevens situation.

Siden er sidst opdateret 7. september 2016