Skole/hjem samarbejde

Principper for skole/hjem samarbejde

  • Formålet med skole/hjem samarbejdet er overordnet at skabe tryghed og åbenhed til gavn for børnene.
  • Skolens værdigrundlag og ordensregler oplyser forældrene om skolens arbejde og mål, således at forældrene får forståelse for skolens opgaver.
  • Forældrene sikres indblik i skolens dagligdag gennem samarbejde med skolens personale.
  • Ifølge folkeskoleloven er forældrene forpligtigede til at indgå i et samarbejde med skolen, således at forældrene bakker op om skolens arbejde og dagligdag og aktivt deltager i skolens/klassens arrangementer.
  • Der afholdes to forældremøder om året og et sommerarrangement.
  • To gange årligt afholdes statussamtaler - ét med udgangspunkt i statusrapporten og ét med udgangspunkt i elevplanen. .

Vedtaget af skolebestyrelsen den 1. oktober 2014

Siden er sidst opdateret 17. august 2015