Understøttende undervisning

Principper for understøttende undervisning på Klostermarken Skole

Principperne for udmøntningen af folkeskolereformen på Klostermarken skole tager afsæt i de overordnede, nationale målsætninger for reformen:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Tilliden og trivslen styrkes.

Den understøttende undervisning på Klostermarken Skole er en tænkning koblet til vores værdigrundlag, hvor det enkelte barn hele tiden udfordres tilpas, og hvor deres særlige behov tilgodeses.

Den understøttende undervisning er med til at der skabes et læringsmiljø, hvor alle – uanset deres specifikke udfordringer – kan deltage og trives.

Målet for den understøttende undervisning er at fremme elevernes læring. Den understøttende undervisning kobler teori og praksis i relation til den fag-faglige undervisning, og har endvidere et bredere sigte.

 • Fagrelateret kan være:
  • Emner eller projekter med varierede og differentierede undervisningsformer
  • Forløb der udfordrer elever på forskellige niveauer
  • Praktiske og musiske tilgange til de forskellige fag
 • Et bredere sigte kan være:
  • Behandling – enkeltvis og i grupper
  • Styrkelse af læringsparathed, motivation og trivsel
  • Udvikling af sociale kompetencer
  • Motion, motorisk udvikling, bevægelse og sundhed

Den understøttende undervisning kan varetages af personale med relevante kompetencer. De skal sikre sammenhæng med den øvrige undervisning og faglige mål for fag og klassetrin.

Vedtaget af skolebestyrelsen den 1. oktober 2014

Siden er sidst opdateret 10. december 2014