Værdigrundlag

Modig, tydelig, kompetent - og med glæde!

Værdigrundlag for Klostermarken Skole

 Det fælles VærdiGrundlag, der gælder for Slagelse Kommune som arbejdsplads, bygger på fire værdiord:  MODIG, TYDELIG, KOMPETENT, - MED GLÆDE

 På Klostermarken Skole betyder det:

MODIG

Vi går foran indenfor vores felt og kan lide at tænke stort, nyt og fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft, og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ – og værdsætter også, når andre gør det.

Vi samarbejder på tværs af faggrupper, og vores grundholdning er, at alle er lige vigtige for fællesskabet, og de opgaver der skal løftes.

Vi er opmærksomme, imødekommende og nærværende.

Vi reflekterer over egen praksis, og kan tage vores arbejdsmetoder op til overvejelse, hvis det er nødvendigt.

Vi arbejder med Læring/udvikling i den betydning, at den enkelte forandrer synsvinkel, tænkning eller adfærd i forhold til erfaringer.

Vi tænker i alternative løsninger, og laver gerne nye og anderledes samarbejdsaftaler, for at vores elever helt eller delvist bliver integreret i normalområdet.

Vi iagttager, reflekterer, dokumenterer, analyserer og evaluerer det pædagogiske arbejde, for at skabe de bedst mulige udviklings- og læringsbetingelser for det enkelte barn og fællesskabet på skolen.

Vi arbejder sammen med lokalsamfundet omkring os. Det er vigtigt for os at være inviterende til samarbejde både i forhold til kommunale institutioner, private virksomheder, klubber og foreninger.

Vi viser tydeligt vores holdninger og meninger, og argumenterer gerne for dem.

Vi superviserer hinanden.

Vi undrer os.

TYDELIG

Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå, og lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og anerkender hinanden, så forventninger er afstemte og alle ved, hvilke mål vi vil opnå og hvorfor.

Vi har en anerkendende grundholdning i det pædagogiske arbejde, med værdier som ligeværd, respekt og forståelse.

Vi ser, forstår og tilbyder forklaringer og løsninger for det enkelte individ. Vi stiller os til rådighed for en opdagelsesrejse i samarbejde med barnet, for at dette skal lære sig selv at kende, og finde frem til egne personlige værdier, styrkesider og ressourcer.

Vi er autentiske - seriøse - troværdige, viser interesse for det enkelte barn, bruger ros for konkrete handlinger, anerkender dets værd, og respekterer barnets følelser.

Vi er inkluderende voksne, voksne der kan skabe relationer til alle børn. Voksne der viser respekt til det enkelte barn, voksne der er stabile og bekræftende i deres daglige arbejde.

Vi udviser opmærksomhed, interesse og er seriøse i vores tilgang til vores arbejde.

Vi er troværdige voksne, der holder hvad vi lover.

Vi tror på, at læring forstærkes gennem tilpasse udfordringer, hvor vi i samarbejde med barnet laver specifikke, målbare, acceptable, realistiske, tidsbegrænsede mål, såkaldte smartmål.

Vi har en tydelig og klar kommunikation med forældrene i hverdagen.

Vi forstår barnets hverdag som et hele, og skal hermed tænke både undervisning, frikvarter og sfo som et rum for læring, hvor barnet skal øve sig på, hvad der for dét er svært.

KOMPETENT

Vi har et højt fagligt niveau og ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. I respekt for den enkelte, viser vi tydeligt, at vi har tillid til hinandens kunnen. Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning.

Vi har fokus på inklusion. Vi er ansvarlige for, at barnet er en del af et udviklende og forpligtende fællesskab, hvor anerkendelse, accept og deltagelse er nøgleord.

Vi tilstræber, at alle børn udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer og trives i fællesskabet.

Vi er et personale der bestræber sig på, at se verden gennem barnets øjne, være lyttende, indlevende, se hvad barnet er optaget af og forstå barnets følelser og handlinger.

Vi tager udgangspunkt i børnenes behov for voksne, der udstråler ro, stabilitet og tryghed.

Vi ser de muligheder og styrkesider som barnet har - har en positiv tilgang til arbejdet med børnegruppen - det enkelte barn.

Vi søger at give barnet oplevelse af egen succes og formåen.

Vi tilstræber at lære børnene at løse egne konflikter ved at lytte til og forstå hinandens intentioner og forskellighed.

Vi møder alle børn med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser, vi gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, og giver dem forståelse for andre lande og kulturer.

Vi ser barnet på dets egne præmisser, og afstemmer vores egen adfærd herefter, uden dermed at fralægge os det pædagogiske ansvar.

Vi udfordrer eleverne maksimalt, og tager ansvar for, at de tilegner sig kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse.

Læring ser vi, som den proces hvor vi skaber, ændrer eller udvider elevernes færdigheder, indsigt, erkendelse og indstilling. I processen er den lærende aktivt involveret.

Læring sker også når børn leger, ikke mindst i udvikling af almen personlige og sociale kompetencer.

- MED GLÆDE

Vi er bevidste om, at et godt undervisnings- og arbejdsmiljø er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores arbejdsdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle, både elever, forældre og kolleger.

Vi værdsætter mangfoldigheden, og åbner os i et ligeværdigt samspil mod verden. På den måde føler den enkelte sig anerkendt, bidragende, nødvendig og uundværlig.

Vi fokuserer på ligeværd og respekt.

Vores samvær med eleverne sætter fokus på den relations- og ressourceorienterede pædagogiske praksis, hvor vi tager udgangspunkt i ICDPs metode.

Vi fastholder hinanden i en anerkendende og værdsættende tilgang til både det enkelte barn, gruppen af børn og til hele fællesskabet. Hvor ros, accept og anerkendelse i det daglige arbejde er en selvfølge.

Vi tager altid udgangspunkt i børnenes styrkesider, og ser børnenes forskellighed og mangfoldighed som en ressource.

Vi iværksætter meningsfulde aktiviteter, som er præget af stærke positive følelser, som er de mest lærerige.

På vores skole betyder det
 • Modig
  • Vi går foran indenfor vores felt og kan lide at tænke stort, nyt og fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft, og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ – og værdsætter også, når andre gør det.

  • Vi samarbejder på tværs af faggrupper, og vores grundholdning er, at alle er lige vigtige for fællesskabet, og de opgaver der skal løftes.

  • Vi er opmærksomme, imødekommende og nærværende.

  • Vi reflekterer over egen praksis, og kan tage vores arbejdsmetoder op til overvejelse, hvis det er nødvendigt.

  • Vi arbejder med Læring/udvikling i den betydning, at den enkelte forandrer synsvinkel, tænkning eller adfærd i forhold til erfaringer.

  • Vi tænker i alternative løsninger, og laver gerne nye og anderledes samarbejdsaftaler, for at vores elever helt eller delvist bliver integreret i normalområdet.

  • Vi iagttager, reflekterer, dokumenterer, analyserer og evaluerer det pædagogiske arbejde, for at skabe de bedst mulige udviklings- og læringsbetingelser for det enkelte barn og fællesskabet på skolen.

  • Vi arbejder sammen med lokalsamfundet omkring os. Det er vigtigt for os at være inviterende til samarbejde både i forhold til kommunale institutioner, private virksomheder, klubber og foreninger.

  • Vi viser tydeligt vores holdninger og meninger, og argumenterer gerne for dem.

  • Vi superviserer hinanden.

  • Vi undrer os.

 • Tydelig
  • Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå, og lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og anerkender hinanden, så forventninger er afstemte og alle ved, hvilke mål vi vil opnå og hvorfor.

  • Vi har en anerkendende grundholdning i det pædagogiske arbejde, med værdier som ligeværd, respekt og forståelse.

  • Vi ser, forstår og tilbyder forklaringer og løsninger for det enkelte individ. Vi stiller os til rådighed for en opdagelsesrejse i samarbejde med barnet, for at dette skal lære sig selv at kende, og finde frem til egne personlige værdier, styrkesider og ressourcer.

  • Vi er autentiske - seriøse - troværdige, viser interesse for det enkelte barn, bruger ros for konkrete handlinger, anerkender dets værd, og respekterer barnets følelser.

  • Vi er inkluderende voksne, voksne der kan skabe relationer til alle børn. Voksne der viser respekt til det enkelte barn, voksne der er stabile og bekræftende i deres daglige arbejde.

  • Vi udviser opmærksomhed, interesse og er seriøse i vores tilgang til vores arbejde.

  • Vi er troværdige voksne, der holder hvad vi lover.

  • Vi tror på, at læring forstærkes gennem tilpasse udfordringer, hvor vi i samarbejde med barnet laver specifikke, målbare, acceptable, realistiske, tidsbegrænsede mål, såkaldte smartmål.

  • Vi har en tydelig og klar kommunikation med forældrene i hverdagen.

  • Vi forstår barnets hverdag som et hele, og skal hermed tænke både undervisning, frikvarter og sfo som et rum for læring, hvor barnet skal øve sig på, hvad der for dét er svært.

 • Kompetent
  • Vi har et højt fagligt niveau og ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. I respekt for den enkelte, viser vi tydeligt, at vi har tillid til hinandens kunnen. Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning.

  • Vi har fokus på inklusion. Vi er ansvarlige for, at barnet er en del af et udviklende og forpligtende fællesskab, hvor anerkendelse, accept og deltagelse er nøgleord.

  • Vi tilstræber, at alle børn udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer og trives i fællesskabet.

  • Vi er et personale der bestræber sig på, at se verden gennem barnets øjne, være lyttende, indlevende, se hvad barnet er optaget af og forstå barnets følelser og handlinger.

  • Vi tager udgangspunkt i børnenes behov for voksne, der udstråler ro, stabilitet og tryghed.

  • Vi ser de muligheder og styrkesider som barnet har - har en positiv tilgang til arbejdet med børnegruppen - det enkelte barn.

  • Vi søger at give barnet oplevelse af egen succes og formåen.

  • Vi tilstræber at lære børnene at løse egne konflikter ved at lytte til og forstå hinandens intentioner og forskellighed.

  • Vi møder alle børn med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser, vi gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, og giver dem forståelse for andre lande og kulturer.

  • Vi ser barnet på dets egne præmisser, og afstemmer vores egen adfærd herefter, uden dermed at fralægge os det pædagogiske ansvar.

  • Vi udfordrer eleverne maksimalt, og tager ansvar for, at de tilegner sig kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse.

  • Læring ser vi, som den proces hvor vi skaber, ændrer eller udvider elevernes færdigheder, indsigt, erkendelse og indstilling. I processen er den lærende aktivt involveret.

  • Læring sker også når børn leger, ikke mindst i udvikling af almen personlige og sociale kompetencer.

 • Med glæde
  • Vi er bevidste om, at et godt undervisnings- og arbejdsmiljø er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores arbejdsdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle, både elever, forældre og kolleger.

  • Vi værdsætter mangfoldigheden, og åbner os i et ligeværdigt samspil mod verden. På den måde føler den enkelte sig anerkendt, bidragende, nødvendig og uundværlig.

  • Vores arbejde bærer præg af et positivt børne- og forældresyn, og en tilgang med plads til forskellighed.

  • Vi fokuserer på ligeværd og respekt.

  • Vores samvær med eleverne sætter fokus på den relations- og ressourceorienterede pædagogiske praksis, hvor vi tager udgangspunkt i ICDPs metode.

  • Vi fastholder hinanden i en anerkendende og værdsættende tilgang til både det enkelte barn, gruppen af børn og til hele fællesskabet. Hvor ros, accept og anerkendelse i det daglige arbejde er en selvfølge.

  • Vi bruger bevidst humor i vores daglige arbejde.

  • Vi tager altid udgangspunkt i børnenes styrkesider, og ser børnenes forskellighed og mangfoldighed som en ressource.

  • Vi iværksætter meningsfulde aktiviteter, som er præget af stærke positive følelser, som er de mest lærerige.

Siden er sidst opdateret 14. januar 2019