Projekter

OCR forløb med F-klassen

OCR-forløbet med F-klassen går ud på, at give eleverne succes oplevelser med simple opgaver, hvor de skal bruge deres krop og styrke. Eleverne har en stædighed, som de kan bruge til noget produktivt. Samtidig vil det gavne eleverne, at opleve hinanden på denne måde og give dem et mere positivt sammenhold. Træningen vil udmunde i et lille OCR løb søndag d. 8/4 i LevelX, Holbæk. 

Projektet vil indeholde træningsdage hos LevelX, hvor eleverne får kendskab til banen og teknikkerne omkring OCR. 

Målet er at bygge noget selvtillid på eleverne og give dem sociale oplevelser i fællesskab, samt læringen at kunne hjælpe hinanden mod en sejr.

Eleverne som deltager i løbet udvikler deres motoriske evner og styrker deres kropsbevidsthed. Dette vil være gavnligt i forhold til idræt og sociale arrangementer. Vi vil give eleverne en oplevelse af, at idræt og social udvikling kan forgå andre steder en skolen.

Rideprojekt - Sanse motorik og indlæring på hesteryg 

Mange af eleverne på Klostermarken skole, har motoriske/sansemotoriske vanskeligheder. Dette projekt sætter fokus på at inddrage bevægelse i undervisningen på en ny og anderledes måde, hvor også sanserne og motorikken kommer i spil.

Formål:

  1. At fremme motorik/sansemotorik og indlæring hos eleverne på Klostermarken skole.
  2. At skabe kontakt med en virksomhed i nærområdet. (Den åbne skole).
  3. At give eleverne mulighed for at afprøve ridning, der evt. senere kunne blive en fritidsaktivitet.