Aktiviteter

Bålværksted

Bål aktiviteten gennemføres både sommer og vinter i al slags vejr. Børnene udviser ro og nærvær i bål aktiviteten.

Vi arbejder med flere typer bål, det kan være:

  • hygge bål
  • madlavnings bål
  • snitte bål
  • hugge brænde bål

I forhold til de redskaber og det værktøj, der bruges, er der mange sikkerhedsregler, som børnene skal lære og overholde. Derfor er der altid en voksen til stede, når bål aktiviteten afvikles.

 

Musik

SFOen har mulighed for at gå i skolens musiklokale, hvor omdrejningspunktet er musisk læring.

Børnene vil i musiklokalet synge fællessange og spille på trommer, guitar, keyboard og mange andre instrumenter.

 

Motion

Det tilstræbes at alle børn i løbet af ugen, får motion i SFOen. Dette sker bl.a. ved at benyttes skolens idrætssal, hvor boldspil og gamle lege kan foregå.

 

Computerlokale

SFOen har sit eget computerlokale, hvor børnene har mulighed for at spille alderssvarende computerspil og lære om brugen af pc.

 

Fredagscafé

Hver fredag afsluttes ugen med hygge i SFOens køkken. Der bliver dækket fint op med dug og lys på bordet, således der skabes en hyggelig stemning. Alle børn har mulighed for at komme ind og sige ordenlig farvel til sine kammerater og personalet inden weekenden.

 

Fælles læringsformål for SFO aktiviteter

  • Lære at være sammen med andre børn og voksne på en fornuftig måde. Øve sig i at fordybe sig i noget fælles tredje, hvor de fokuserer på maden, filmen eller redskaber i legen. I denne situation hvor det fælles tredje er omdrejningspunktet, er der mulighed for at få en dybere og fortrolig snak.
  • Lære at gå på kompromis i legen, bruge egen fantasi, indenfor fornuftige rammer.
  • Klostermarkens SFO vægter leg og bevægelse højt, hvorfor alle børn på daglig basis, har mulighed for bevægelse og fysisk aktivitet.